• Small Compression Dehumidifier Water Damage Restoration Dehumidifier air purifier With LCD
  • Small Compression Dehumidifier Water Damage Restoration Dehumidifier air purifier With LCD
  • Small Compression Dehumidifier Water Damage Restoration Dehumidifier air purifier With LCD

Ownuk gysyş Dehumidifier Suw zyýanyny dikeltmek LCD bilen Dehumidifier howa arassalaýjy

HKAIHOME-den gelen bu täze öý akylly dehumidifier özüne çekiji görnüşe we aýazly duýga eýe, pes profilde kaşaň;güýçli kompressorlar durnukly hilini saklaýarlar we sesi peseldýärler;durnukly sowadyş ulgamlary ulgam inersenerlerimiz tarapyndan sazlanýar we şol ýerde gowy abraýdan peýdalanýar.Şol bir wagtyň özünde, soraglaryňyza jogap bermek üçin satuwdan soň ýokary hilli hyzmat berýäris.

Gysgaça mazmun

1. Baý funksiýalar: sazlanylýan nemlendiriji, awtomatiki täzeden başlamak, awtomatiki çelek doly ýapyk, daşarky drena connection birikmesi

2. Çelek üçin doly görkeziji çyralar, awtomatiki nemlendiriş gözegçiligi we eriş

3. LED displeýi, aýrylýan suw çüýşesi, gurmak aňsat

4. Arassa howa süzgüji, arassa howanyň her demini almaga kömek edýär

5. Içerki hereketi ýeňilleşdirmek üçin aşakda uniwersal tigirler oturdylýar

Haryt maglumatlary

Önümiň ady:

Sowadyjy Dehumidifier (D029)

Material:

ABS Plastiki

Reňk:

Custöriteleşdirilen

Potensialy peseltmek:

20-25L / gün

Funksiýa:

Sazlanylýan Humidistat

Taymer / Şowhun

24H / ≤45dB

Bahalandyrylan naprýa .eniýe

AC220-240V / 50HZ

Termostat aralygy (℃)

5-35

Sowadyjy:

R290

Howanyň aýlanyşygy

180m³ / sag

NWGW:

14.5 / 16kg

Logotip:

adat

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň ady: Sowadyjy Dehumidifier

Material: ABS Plastiki

Potensialy peseltmek:20-25L / gün

Taymer / Şowhun: 24H / ≤45dB

Bahalandyrylan naprýa .eniýe: AC220-240V / 50HZ

Termostat aralygy (℃): 5-35 ℃

Sowadyjy: R290

NWGW: 14.5 / 16kg

dehumidifier price
closet dehumidifier

Önümiň ady:

Sowadyjy Dehumidifier

Material:

ABS Plastiki

Reňk:

Custöriteleşdirilen

Potensialy peseltmek:

20-25L / gün

Funksiýa:

Sazlanylýan Humidistat

Taymer / Şowhun :

24H / ≤45dB

Bahalandyrylan naprýa .eniýe

AC220-240V / 50HZ

Termostat aralygy (℃) :

5-35

Sowadyjy:

R290

Howanyň aýlanyşy:

180m³ / sag

NWGW:

14.5 / 16kg

Logotip:

adat

 

Achieerine ýetirilýän wezipeler

Näme üçin bizi saýlaýar?

1. Şahadatnama

CE / CB / KC / CTEL / GS / CCC / BSCI / ROHS abraýly gurama-CA tarapyndan tassyklanan MOQ 20GP.

2. Önümiň dürlüligi we hili

Dürli görnüşe, suwsuzlandyryş ukybyna, howany arassalamak funksiýasyna ýetip biler.

Daşary ýurtdan getirilýän ýapon markasy kompressory, temperaturanyň aşagynda awtomatiki aýaz, aşagyndaky hereket edýän uniwersal tigirler bilen gurlan tutawaç

3. Ylmy barlaglar

Garaşsyz gözleg we ösüş, üýtgeşik dizaýn, düzgün bozmak howpy ýok !!!

4. Awtomatiki täsirli önümçilik

Zawodymyz 2004-nji ýylda döredildi, awtomatizasiýany kabul edýäris we köp maýa goýýarys, gysga wagtyň içinde taslamaňyzy durmuşa geçirip, ýokary hilli önümler bilen üpjün ederis.

5. OEM & ODM

Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin her ýyl täze döredijilik döredýärdik.Zerur bolsa, dizaýnyňyzy gizlin saklamak üçin NDA bilen gol çekeris.

dehumidifier for grow tent
best home dehumidifier

Gelip çykan ýeri: Hytaý

Önümiň ady: HK AIHOME

Şahadatnama:  KC, CE we ş.m.

Hususy model:Hawa

Töleg :L / C T / T.

Üpjünçilik ukyby:2000 bölek / günde

Eltip bermek porty:Ningbo / Şanhaý

Hususy:Logotip / reňk / paket / wilka

Custöriteleşdirilen hyzmat

36
desk fan

 

37

  • Öňki:
  • Indiki: