Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

- Umumy soraglar

S: Olara CE şahadatnamasy barmy?Beýleki şahadatnama?

J: Hawa, her bir hünärli şahadatnama aldyk.

 

S: Uzakdan dolandyryş barmy?

J: Hawa, modellerimiziň hemmesinde esasy aksessuar hökmünde uzakdan bar.

 

S: Ses dolandyryşy?

J: Hawa, Wi-Fi funksiýasyny goşanyňyzda, Google Home tarapyndan janköýer dolandyryp bilersiňiz.

 

S: TUYA programmasy tarapyndan dolandyrylýan bolsa?Janköýerleriňiziň hemmesini TUYA ýa-da diňe käbir zatlar dolandyrýar?

A : Hawa, Wi-Fi goşup bilýän modelleriň hemmesini TUYA dolandyryp biler.Öz programmaňyz bar bolsa, goldaw berip bileris.

 

S HS HS kody alyp bilerinmi?

A : HS kody: 8414519100

 

S PA HEPA süzgüç derejesi?

A : HEPA H13 we H14.

 

S: Süzgüç ekranyny arassalap bolarmy?

J: Ony arassalap we ýuwup bolmaýar.720 sagat ulanylandan soň çalyşmaly.Adatça ony üç aý çalyşmagy maslahat berýäris.

- Hususy soraglar

S: Logotipi düzüp bilerinmi?

J: Hawa

 

S: Reňk düzüp bilerinmi?

J: Hawa, zerur MOQ -40HQ gaplar

 

S: Bukjany sazlap bilerinmi?

J: Hawa, kagyz kagyzy we reňk gutusy edip bileris.Şeýle-de bolsa, reňk gutusyny düzmek üçin MOQ - 1000 guty gerek.

 

S: Dizaýny sazlap bilerinmi?

J: Ösen modellerimizden saýlaň, dizaýn patent we tehnologiýany öz içine alýar, bu köp wagt, güýç we çykdajy talap edýär.Önümlerimiz baradaky pikirleriňizi paýlaşmak üçin hoş geldiňiz.

- Mysal hakda

S: Nusga almak üçin näçe wagt gerek?

J: 1-2 hepde töweregi.

 

S: Logotipimi nusga goýup bilersiňizmi?

J: Hawa

- Önümler hakda

S: MOQ näme?

J: 20GP konteýner.

 

S: Önümçilik üçin näçe wagt gerek?

J: Takmynan 35-50 gün.

 

S: Goýum näme?

J: 50% FOB.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?