Zawodyň güýji

Zawod

Zawodyň tertibi

Zawodymyz döredildi2004.Soň17köp ýyllyk ýygnamak we ösüş, zawodymyz häzirki wagtda bir meýdany öz içine alýar30,000 inedördül metrsbilen1000+işçiler.Bizde bar6 önümçilik liniýasy we 2 awtomat gündelik çykyş bilen gurnama setirleriof8000 birlik.

Biz kim

“Smart Home Industry” -niň önüm dizaýnyny, gözleg işlerini, önümçiligini we marka globallaşmagyny birleşdirýän halkara kärhana.

Biziň wezipämiz

“HK AIHOME” atly global satuw-hyzmat platformamyz, “Smart Home Enjam” -y bir bitewi çözgüt bilen üpjün edýär. Biziň görşümiz dünýäde “Hytaýda paýhas” döretmekdir.

Önümiň hili

Iň oňat ulanyjy tejribesini üpjün etmek üçin önümlerimiziň her biri çykmazdan ozal 23 sany berk prosedura geçmeli, her bir işde doly hil dolandyryş ulgamy gurulýar.

Tejribe ýyllary
Patentler
Inersenerler
Eksport edilen ýurtlar we sebitler
custom-leafless-fan
bladeless fan
bladeless fan factory

Gözleg we barlag topary

3
4
27

Şahadatnama

Bizde bar300+ tehnologiýa we daşky dizaýn patentleri.IF, Red Dot dizaýn baýraklaryny ençeme gezek gazandy.Önümlerimizde şahadatnamalar we synag hasabatlary barCCC, CE, CB, GS, CETL, Rohs, ISO9001we ş.m.

 

C92A458E-67D1-4cc8-A242-B6B55D6C6961

Laboratoriýa

 

1.ROHs synagy (Howply maddany ýüze çykarmak) materialyň zäherli we zyýansyzdygyna göz ýetiriň

2.Humokary çyglylyk temperatura synagy

3.Iňňe alawy synagyýalyn saklaýjy ýerine ýetirijiligini synap görüň

4.Garrylyk synagy.synag möhleti

5.Awtoulag transportynyň yrgyldy synagyny simulirläň

6.Dýüp gutusy synagy (120 sm> Milli standart 75 sm).daşaýarka önümiň bitewiligini üpjün ediň

Has köp konw etmek isleýärsiňizmi?

Has köp kompaniýa barada maglumat, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris