Atureetişen önümçilik tehnologiýasy

Güýçlerimiz

Akylly öý enjamy

Akylly öý enjamy
HK AIHOME sagdyn we akylly enjam bilen gurşalan, global akylly alyjylar üçin ýokary derejeli akylly öý önümlerini we hünär hyzmatlaryny hödürleýän global akylly öý üpjünçiligi platformasyny gurmaga bagyşlanýar.Global alyjylar üçin iň oňat akylly öý enjamlary çözgütlerini hödürlemek, bilelikde işlemek, işiňizde üstünlik gazanmaga kömek edip bileris.
Biz bilen habarlaşyň
Iň täze we iň yssy önümler

Gyzgyn satuw önümi

 • Smart Scene Construction

  Stol howa arassalaýjy Bladeless janköýer

  Howany arassalaýjy we nemlendiriji funksiýaly gyzgyn we sowuk janköýer, pyçakly fanatyň 1-den 4-i, gyzdyryjy, howa arassalaýjy, howa arassalaýjy.Bu adaty janköýerlik janköýerinde HEPA süzgüji bar we pyçaksyz janköýer zawodymyz tarapyndan düzülip bilner.

  Doly gör
  Smart Scene Construction
 • Smart Scene Construction

  Aýrylyp bilinýän pyçaksyz stol fanaty, keseligine we dikligine ulanylyp bilner. Goşmaça plazma howa sterilizasiýasy we arassalaýyş moduly, hakyky plazma howa sterilizasiýasy.

  Doly gör
  Smart Scene Construction
 • Smart Scene Construction

  Gyzgyn we sowadyjy diňiň muşdagy

  Heatingyladyş we sowadyş bilen diň janköýerini Hytaýyň iň gowy diň fanaty bilen üpjün ediji, diň janköýerleriniň bahasy bilen üpjün edýär.Kombinirlenen sowadyş we ýyladyş funksiýalary bilen bu adaty diň fanaty gyzdyryjy, onlaýn diňiň iň gowy janköýeridir.

  Doly gör
  Smart Scene Construction
 • Smart Scene Construction

  Sowadyjy we gyzdyryjy bilen diň howa arassalaýjy janköýer

  Howa arassalaýjy we HEPA süzgüçli gyzdyryjy fanatda howa arassalaýjy bar we fan funksiýalary iň gowy howa arassalaýjy fan üpjün ediji tarapyndan ýerine ýetirilýär.Düzülip bilinýän tizlik we temperatura sazlaýjy howa süzgüçli bu janköýer sowuk we yssy howany urup biler.

  Doly gör
  Smart Scene Construction
 • Smart Scene Construction

  Akylly operasiýa ulgamy we täsirli kompressorly göçme kondisioner, uzak wagtlap hyzmat edýär.5000-14000btu saýlamaly.

  Doly gör
  Smart Scene Construction
 • Smart Scene Construction

  Innowasiýa dehumidifier

  Omörite suwsuzlandyryjy aromaterapiýa funksiýasy, howany arassalamak we UV lampany sterilizasiýa funksiýasy ýaly goşmaça funksiýalary ulanyp biler.Bu suwsuzlandyryjy ýerzemin ýa-da senagat taýdan we MOQ zerurlygy bilen ulanyp biler.

  Doly gör
  Smart Scene Construction
 • Smart Scene Construction

  Akylly howa arassalaýjy

  Allergiýa we öý haýwanlary üçin dostlukly H13 HEPA süzgüçli howa arassalaýjy, tüsse, tozan we galyndy süzüp bilýär.Bu adaty howa arassalaýjy, süzgüçden öňki we uglerod süzgüçini we HEPA süzgüçini öz içine alýan howa süzgüç ulgamyny öz içine alýar.

  Doly gör
  Smart Scene Construction
Näme üçin bizi saýlamaly?

Önüm seriýasy

 • Bladeless janköýer
 • Howa arassalaýjy
 • Dehumidifier
 • Göçme kondisioner
about-1
Bize ünsi jemläň

Biz hakda

“HangKong Crossbow Brand” (Zhejiang), Technology Co. Ltd 2020-nji ýylyň ahyrynda döredildi, ýöne zawodymyz 2004-nji ýylda döredildi. Toparymyz global müşderiler üçin has gowy we hünärli söwda hyzmatlaryny bermek esasy wezipämiz esasynda döredildi.Bilelikdäki kärhana HK AIHOME, Hytaýyň iň meşhur zawodlaryny birleşdirdi we sagdyn we akylly enjam bilen gurşalan, akylly öý önümlerini we dünýä alyjylary üçin ýokary hilli hyzmatlary hödürleýän global akylly öý üpjünçiligi platformasyny gurmaga bagyşlanýar. .

Doly gör
 • 2004

  Kompaniýa döretmek

 • 3000inedördül metr

  Zawod meýdany

 • 700000

  ýyllyk satuw